آدرس: کرج، بلوار طالقانی شمالی، برج سایه، طبقه ۱۰، واحد ۳۱

info@vakiltabatabaee.ir

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.
خدمات وکالت علیرضا طباطبایی

قبول وکالت و ارائه مشاوره حقوقی

وکیل سایبری

وکیل دعاوی سایبری

وکالت دعاوی سایبری جعل و کلاهبرداری، توهین ، رمزارز ، شرکتهای هرمی ، هک و نفوذ و ... توسط وکیل طباطبایی.

وکیل حقوقی

وکیل دعاوی حقوقی

وکالت انواع دعاوی حقوقی در امور قراردادهای تجاری. قبول مشاوره حقوقی تخصصی توسط وکیل علیرضا طباطبایی.

وکیل کیفری

وکیل دعاوی کیفری

قبول وکالت انواع دعاوی کیفری توسط وکیل علیرضا طباطبایی از جمله دعوای جعل ، کلاهبرداری ، پولشویی .

وکیل ملکی

وکیل دعاوی ملکی

وکالت دعاوی خرید و فروش ، دعاوی مشارکت و پیش فروش ، اجاره ، فسخ و بطلان توسط وکیل علیرضا طباطبایی.

مشاوره با وکیل سایبری

برای دریافت مشاوره تخصصی از وکیل علیرضا طباطبایی هم اکنون اقدام کنید.

روند پذیرش، تشکیل پرونده و قبول وکالت

شیوه پذیرش پرونده توسط دفتر وکالت علیرضا طباطبایی بدین ترتیب است که بعد از تماس مستقیم متقاضی با وکیل و دریافت مشاوره تلفنی، با ویژگی ها و خصوصیات وکیل طباطبایی آشنا میشود.

در صورت تمایل متقاضی به دریافت خدمات حقوقی، دفتر وکیل علیرضا طباطبایی مقدمات دریافت مشاوره اولیه را فراهم میکند.

تفاوتی نمیکند که متقاضی خدمات حقوقی از کدام مسیر ما را انتخاب کرده باشد. وکیل علیرضا طباطبایی همه موکلین خود را افرادی میداند که نیازمند توجه به نیازهایشان هستند.

کارکنان دفتر تلاش خواهند کرد موجبات راحتی موکلین برای انتخاب و گزینش بهترین مسیر را هموار سازند.

وکیل علیرضا طباطبایی در جریان ارائه خدمات حقوقی به موکلین، اقدامات زیر را انجام خواهد داد :

  • دریافت اطلاعات و ارائه مشاوره اولیه
  • بررسی پرونده و پیش بینی موفقیت
  • توجیه موکل و انعقاد قرارداد
  • تشکیل تیم تخصصی و مشاوره گروهی
  • پیگیری مستمر و دفاع حرفه ای
  • پیگیری اجرای حکم و عملیات جلب
وکیل طباطبایی