آدرس: کرج، بلوار طالقانی شمالی، برج سایه، طبقه ۱۰، واحد ۳۱

info@vakiltabatabaee.ir

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

آموزش حقوقی با وکیل علیرضا طباطبایی

الف) رسانه های تصویری

توانمندیهای حقوقی و فنی وکیل سایبری
انتشار پیام در پیام رسان شبکه اجتماعی
انتشار تصاویر خصوصی دیگران در اینترنت
حقوق مصرف کنندگاه در خرید آنلاین 
 کلاهبرداری در رمز ارزها
حفاظت از اطلاعات کارت بانکی

 

ب) رسانه‌های صوتی 

روشهای کلاه‌برداری ۱ :

روشهای کلاه‌برداری ۲ :