آدرس: کرج، بلوار طالقانی شمالی، برج سایه، طبقه ۱۰، واحد ۳۱

info@vakiltabatabaee.ir

جستجو کردن

مقالات (وکالت و مشاوره ، جرایم و دعاوی ، آموزش)

مقالات

مقالات سایت در چند بخش تنظیم شده اند؟

مقالات این سایت در سه بخش مجزا به شرح زیر تنظیم شده است :

الف)مقالات مربوط به وکالت و مشاوره در امور دعاوی اینترنتی.

ب)مقالات مربوط به جرایم و دعاوی اینترنتی و حوزه فضای مجازی و سایبری و نیز سایر امور حقوقی و کیفری.

پ)مقالات  مربوط به حوزه آموزش و رسانه.

بعد از مطالعه هر بخش از مقالات این سایت چنانچه نیاز به خدمات وکالت و مشاوره حقوقی داشتید میتوانید با وکیل علیرضا طباطبایی با شماره 09306734250 تماس بگیرید. وکیل علیرضا طباطبایی با تسلط بر قوانین سایبری ، ملکی، حقوقی و همچنین آیین دادرسی کیفری و مدنی و اشراف بر سامانه عدل ایران میتواند در اسرع وقت خدمات حقوقی لازم را به شما ارائه نماید.