22 نکته از سواد رسانه ای

نکاتی مهمی که جهت فعالیت در فضای مجازی باید به آنها توجه کرد 22 نکته از سواد رسانه ای  – اصولاً استفاده از فضای مجازی نیاز به سواد رسانه دارد. سواد رسانه‌ای” (Media Literacy) در فضای مجازی در واقع یک نوع درک متکی بر مهارت است و موجب می شود که ما انواع پیام ها  … ادامه خواندن 22 نکته از سواد رسانه ای