در برابر هتک حرمت در فضای مجازی چه باید کرد؟

توهین و هتک حرمت

جرایم فضای حقیقی مثل هتک حرمت با توسعه فضای مجازی وارد این فضا نیز شده‌اند. به دلیل ناآشنایی افراد با جنبه‌های حقوقی و قضایی این فضا جرایم بسیاری در فضای سایبری رخ می‌دهد که در برخی مواقع فردی که مورد آسیب قرار می‌گیرد نیز خود از نحوه پیگیری اطلاعی ندارد. با گسترش فضای مجازی در […]

مجازات  تهدید به انتشار  تصاویر خصوصی افراد چیست؟

در دنیای امروزه با توجه به گسترش و فراگیری شبکه‌های اینترنتی و استفاده عموم مردم از این فناوری، جرایمی را نیز در این زمینه به وجود آورده است و افراد سودجو زیادی از این موضوع سوءاستفاده نموده و مرتکب جرایمی می‌شوند. از شایع‌ترین شکایات در این روزها می‌توان به انتشار تصاویر خصوصی و محرمانه در [...]