مجازات عضوگیری در شرکت‌های هرمی چیست؟

در مورد تخلفات و مجازات عضوگیری در شرکت‌های هرمی سوالات زیادی برای عموم مردم مطرح می‌شود. مجازات‌های عضوگیری در شرکت‌های هرمی متناسب با نوع و شدت فعالیت‌های غیرقانونی یا مضر موردنظر استفاده می‌شود. این مجازات‌ها شامل حبس، جزای نقدی، رد مال، محرومیت از حقوق اجتماعی و انتشار حکم در رسانه‌ها می‌شود. حبس معمولاً برای افرادی […]