مشاوره جرائم اینترنتی:

مشاوره جرائم اینترنتی

چه کسانی نیاز به مشاوره جرائم اینترنتی دارند؟ شاید شما هم متهم به ارتکاب یک جرم رایانه ای شده اید و یا بصورت تلفنی توسط پلیس برای شکایتی که علیه تان مطرح شده احضار گردیده اید؟ شاید هم قربانی یک جرم در فضای مجازی شده و قصد طرح شکایت علیه مرتکب جرم را داشته باشید […]

مجازات جعل رایانه ای چیست؟

جرم جعل رایانه‌ای

مجازات جعل رایانه ای چیست؟ شاید بتوان گفت ارتکاب جعل در فضای مجازی و بر روی داده های رایانه ای از جمله مواردی است که مجازاتهایی را برای مرتکبین جرم جعل یا تغییر داده ها در فضای مجازی به دنبال دارد.اگر شما هم متهم به جعل رایانه ای شده اید و یا شخصی داده های […]

رفع انسداد حساب بانکی

رفع انسداد حساب های بانکی یکی از چالشهایی است که این روزها خیلی از فعالین بازار خرید و فروش رمز ارز و یا فروشندگان محصولات در فضای مجازی با آن درگیر هستند.در این مقاله ضمن بیان علت های انسداد حساب بانکی به راهکارهای پیشگیری از آن و نیز روشهای رفع انسداد حساب بانکی میپردازیم. هفت […]