ضرورت تعیین مدت زمان ساخت در قراردادهای مشارکت ساخت و ساز

ضرورت تعیین مدت زمان ساخت در قراردادهای مشارکت ساخت و ساز

قراردادهای مشارکت ساخت و ساز ضرورت تعیین مدت زمان ساخت در قراردادهای مشارکت ساخت و ساز – در سال های اخیر ساخت و ساز مشارکتی و یا مشارکت در ساخت گسترش زیادی پیدا نموده است . و بیشتر فعالان در زمینه ساخت و ساز تمایل زیادی برای قرارداد مشارکت در ساخت دارند. مشارکت در ساخت […]

عرصه  و اعیان و تفاوت آنها

اگر نسبت به خرید ملکی اقدام نموده باشید و یا نگاهی به سند مالکیت آپارتمان‌ها کرده باشید به احتمال زیاد با واژه‌های عرصه و اعیان آشنا شده باشید. اغلب مردم فکر می‌کنند که در خصوص موضوع عرصه و اعیان اطلاعات کافی را دارند درصورتی‌که این چنین نیست و این عدم آگاهی آن‌ها امکان دارد که [...]