استناد پذیری ادله دیجیتال

استناد پذیری ادله دیجیتالی

در دو دهه‌ی اخیر رایانه‌ها جایگاه خود را در میان ادارات، مؤسسات، سازمان‌های دولتی و غیردولتی باز کرده‌اند. رفته‌رفته با گذر زمان سیستم خودکار رایانه‌ای جایگزین سیستم سنتی گردش کار شده است ولی برخلاف ادعای اندیشه‌ورزان و اندیشمندان که همواره از نو شدن سخن می‌گویند، هنوز از مباحث ادله‌ی دیجیتال و سایر مباحث مرتبط با […]