اهمیت حفظ حریم خصوصی اطلاعات

حفاظت از اطلاعات شخصی سازمان ها متوجه ی نیاز به نوآوری و حفاظت از اطلاعات شخصی و محرمانه مشتریان، کارمندان و شرکای تجاری خود شده اند. تضمین حریم خصوصی و امنیت در هر مرحله از چرخه حیات اطلاعات (به عنوان مثال، جمع آوری، استفاده، نگهداری، ذخیره سازی و حذف یا تخریب) بخاطر اجتناب از مسئولیت […]