هویت دیجیتالی در اینترنت

هویت دیجیتالی در اینترنت

اهمیت حفاظت از هویت دیجیتالی در اینترنت  هر سال جرایم سایبری در حال افزایش می باشد. در نتیجه حفاطت از هویت دیجیتالی در برابر هکرها و مزاحمان در اینترنت بیش از هر زمان دیگری مهم تلقی می شود. به نظر می رسد، وقتی پست ها و حساب های مان از صفحه نمایش حذف می شوند، […]