مجازات و پیگیری تهدید در فضای مجازی

مجازات تهدید در فضای مجازی

تهدید کردن یکی از جرایمی است که اهمیت آن بر قانون‌گذاران پوشیده نیست. با گسترش فضای مجازی و شبکه‌های اینترنتی امکان ارتکاب جرم در این فضا نیز فراهم شده است. جرم تهدید در فضای مجازی یکی از مهم‌ترین جرایم رایانه‌ای است که در قانون جمهوری اسلامی ایران نیز به آن پرداخته شده است. بر طبق […]