چک و قوانین

شرایط صدور اجرائیه علیه صاحب حساب و دارنده چک – یکی از مهم ترین اسناد تجاری در نظام اقتصادی کشور مان ، چک می باشد.

چک سندی است که بوسیله آن پرداخت های متعارف میان عموم مردم و علی الخصوص تجار و بازرگانان انجام می گیرد.

برابر مفاد قانون صدور چک ، چک های صادر در عهده بانکها در واقع حکم اسناد لازم الاجراء  را دارند

چک سند لازم الاجرا

فلذا دارنده چک چنانچه به بانک مراجعه و بدلیل عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن بعلت کامل نبودن حساب و یا به هر علت دیگری

که منتهی به برگشت چک وعدم پرداخت گردد می تواند طبق قوانین و آئین نامه های مربوط با اجرای اسناد رسمی وجه آنرا از صادر کننده وصول نماید .

 

برای مشاوره با دپارتمان تخصصی وکیل سایبری همین الان اقدام کنید

انواع چک

هر چند چک انواع متفاوتی دارد.

چک عادی

چک تأیید شده

چک رمز دار یا بین بانکی

چک تضمین شده

چک مسافرتی

لیکن صدور اجرائیه فقط نسبت به چک عادی میسر است

چرا صدور اجرائیه فقط نسبت به چک عادی میسر است؟

زیرا فعلاً در کشور ما چک تأیید شده نداریم و در مورد ما باقی چک ها  که توسط بانک صادر می شود

با توجه به اینکه پرداخت مبلغ درج شده در آنها حتمی بوده و به مرحله عدم پرداخت نمی رسد

فلذا موضوع صدور اجرائیه از طریق مراجع ثبتی و قضایی  در مورد آنها موضوعیت ندارد.

 

برای گرفتن مشاوره غیر حضوری کلیک کنید

 

شرایط صدور اجرائیه علیه صاحب حساب و دارنده چک
شرایط صدور اجرائیه علیه صاحب حساب و دارنده چک

 

درخواست صدور اجراییه چک از طریق اداره ثبت  

یکی از مهمترین سند های لازم الاجرا در کشور ما چک است

فلذا قوانین ، مقررات و آئین نامه های مرتبط با اسناد رسمی در مورد چک نیز معتبر می باشد

و می توان از طریق دایره اجرائیات اداره ثبت اسناد اقدام به وصول مبلغ مندرج در آن ، بدون نیاز مراجعه به دادگاه اقدام نمود.

مراحل صدور اجرائیه چک

برای اقدام پیرامون صدور اجرائیه چک از طریق اداره ثبت اسناد و وصول چک

در مرحله اول باید در تاریخ ذکر شده در چک و یا پس از آن به بانک مربوطه مراجعه کنیم

و در صورتیکه چک به اصطلاح عامه مردم نقد نشد ،گواهینامه عدم پرداخت بگیرید(برگشت بزنید)

و در ادامه چک و گواهینامه عدم پرداخت را به اداره ثبت اسناد محل بانک محال علیه برده و با پرداخت نمایید.

ملاحظات مهم :

برخی از معایب و مزایای اجرای چک از طریق اداره ثبت

اگر شما قصد دارید که از طریق اداره ثبت نسبت به صدور اجرائیه اقدام کنید باید معایب و محاسن آن را در نظر داشته باشید:

الف- در صورت صدور اجرائیه از طریق اداره ثبت شما نمی توانید برای صادر کننده چک ، حکم جلب و یا حبس اخذ نمایید.

اقدام از طریق اداره ثبت فقط منجر به توقیف اموال منقول یا غیرمنقول صادر کننده چک می شود.


ب –در این روش( از طریق اداره ثبت) تقاضای صدور اجراییه فقط نسبت به صادرکننده چک میسر است

و اگر شما می خواهید اقدام قانونی علیه ضامن و یا ظهرنویس ها انجام دهید این فقط از طریق دادگستری امکان پذیر می باشد.


نکته:

چنانچه صاحب حساب و صادرکننده چک متفاوت باشند، صدور اجراییه از طریق اداره ثبت نسبت به هردو نفر امکان پذیر است.


ج- همانگونه که قبلا” بیان شد هزینه اقدام از طریق اجرائیات اداره ثبت بسیار بیشتر از هزینه اقدام از طریق پیگیری قضایی و اجرای احکام دادگستری است

فلذا اقدام از طریق اداره ثبت ، زمانی اقدامی بموقع ومناسب محسوب می شود که مطمئن باشید صادرکننده چک دارای اموال منقل و غیر منقول می باشد.


نکته مهم :

در صورت استفاده از روش اداره ثبت، فرد متقاضی اجرائیه می بایست قبل از صدور اجرائیه ۱۰% مبلغ مورد درخواست را در صندوق اجراء به ودیعه بگذارد

و اگر صادر کننده چک ، به غیر از یک باب خانه ، یک دستگاه اتومبیل و یک شماره تلفن ، اموال دیگری داشته باشد قابل بازداشت می باشد.

زیرا برابر بخشنامه هائی صادره شورای عالی قضائی طی سالهای ۵۹ و ۶۰ اموال سه گانه فوق ،

از مستثنیات دِین شناخته شده و قابل توقیف و بازداشت نمی باشند

و با توجه به اینکه افراد کمی در جامعه هستند که غیر از اموال مذکور اموال قابل توجه دیگری دارا باشند

بنابراین صدور اجرائیه در چنین مواقعی عملاً بی نتیجه می ماند.


ه- بدلیل اینکه اقدام از طریق اداره ثبت ، نیاز به رسیدگی و صدور حکم ندارد

فلذا از این جهت سرعت وصول مبلغ چک را  بیشتر می کند. (در صورتی که صادرکننده چک مال داشته باشد)


و- چنانچه در بانک فقط نسبت به بخشی از مبلغ چک گواهی عدم پرداخت صادر شده باشد،

می توان نسبت به کسری مبلغ چک نیز از طریق اداره ثبت اقدام نمود.


ز- لازم به ذکر است چنانچه شما از طریق اداره ثبت اقدام نموده باشید این موضوع مانع از شکایت کیفری نیست.

فلذا هر شخص می تواند برای طرح شکایت کیفری از طریق مرجع کیفری نیز اقدام کند.

لیکن نمی توان بطور هم زمان هم از طریق اداره ثبت و هم از طریق دادگاه حقوقی اقدام نمود.


برای دریافت مشاوره تماس بگیرید

 

درخواست صدور اجراییه چک از طریق دادگستری

برابر مفاد ماده 23 قانون صدور چک مصوب 13/08/97 صدور اجرائیه چک از طریق دادگاه صالح

(با مد نظر قرار دادن شروطی که در پایین ذکر خواهد شد) امکان پذیر است.

در حال حاضر برای صدور اجرائیه می توان هم از طریق اداره ثبت و هم از طریق دادگستری  اقدام نمود

لیکن با توجه به اینکه اقدام از طریق دادگستری برخلاف اداره ثبت ، هزینه دادرسی ندارد

فلذا اقدام از طریق دادگاه اقدام مناسب تری محسوب می گردد

 

نکته:

هر چند به موجب قانون صدور اجرائیه از طریق دادگستری نیاز به تقدیم دادخواست  ندارد

لیکن رویه به اینگونه است که درخواست صدور اجرائیه در قالب دادخواست تنظیم می شود.

 

شرایط صدور اجرائیه علیه صاحب حساب و دارنده چک
شرایط صدور اجرائیه علیه صاحب حساب و دارنده چک

به مشاوره آنلاین نیاز دارید؟ … کلیک کنید

 

شرایط صدور اجراییه چک از طریق دادگستری

به موجب ماده 23 قانون صدور چک برای اینکه دارنده چک بتواند از دادگاه درخواست صدور اجرائیه چک را داشته باشد

باید چکی که در دست دارد دارای شرایط زیر باشد:

شرایط چک برگشتی

– در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد.


– در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین  انجام معامله و یا تعهدی است.


–  گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد.

به عبارت دیگرصادرکننده چک ، نسبت به چک صادره ، به بانک دستورعدم پرداخت نداده باشد.

ماده 14 قانون صدور چک

در خصوص شرط سوم در ماده 14 قانون صدور چک بیان شده است که

«صادرکننده چک یا ذینفع با قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.»

فلذا در این شرایط امکان صدور اجرائیه مطابق با ماده 23 وجود ندارد و تنها حقی که دارنده دارد اقدام به شکایت علیه صادرکننده است.

اگر صادرکننده چک، بدلیل مشروط بودن پرداخت وجه چک و یا تضمینی بودن آن و یا جرائم دیگر ، دعوا و یا شکایتی را در دادگاه مطرح نموده باشد

این موضوع موجب متوقف شدن عملیات صدور اجرائیه نخواهد بود

مگر این‌که قاضی ظن قوی داشته باشد و یا عدم توقف عملیات اجرایی ضرر و زیان جبران ناپذیری بدنبال داشته باشد

که در این صورت مرجع قضایی با گرفتن تأمین مناسب، عملیات صدور اجرائیه را متوقف خواهد کرد.

البته اگر علت درخواست توقف عملیات اجرایی ، مستند به سند رسمی باشد یا صادرکننده دلایل قابل قبول داشته باشد

بدون تأمین، عملیات اجرایی متوقف خواهد شد.

برخی ملاحظات مهم:

1-برابر بررسی های بعمل آمده صادر نمودن اجرائیه فقط نسبت به صادرکننده و صاحب حساب میسر  است

و علیه ظهرنویس و ضامنین قابل صدور نمی باشد.

برای این اشخاص از طریق دادگاه با تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی و تعیین وقت رسیدگی و صدور حکم می توان اقدام نمود.


2-صدور اجرائیه فقط نسبت به اصل مبلغ و حق الوکاله مطابق با تعرفه قانونی امکان پذیر است و شامل خسارت تأخیر تادیه نمی شود.


3-پس ازمحرز شدن شرایط قانونی ، اجرائیه صادر و به صادرکننده در آدرس اعلامی وی در بانک ابلاغ می گردد

ظرف ده روز بدهی خود را بپردازد و یا مال معرفی نماید، در غیر این صورت نسبت به جلب صادرکننده اقدام خواهد شد.


4-به موجب مفاد ماده 23 قانون صدور چک و همچنین اعلام نظر معاونت محترم تدوین قوانین مجلس ،

مرجع صالح برای صدور اجرائیه چک برگشتی تا میزان بیست میلیون تومان شورای حل اختلاف و بیش از آن در صلاحیت دادگاه می باشد.


5- چنانچه که شما نیاز به استفاده از راهنمایی وکلا و مشاوران در خصوص نحوه صدور اجرائیه چک داشته باشید

می توانید بصورت تلفنی و یا حضوری با دفتر ما تماس داشته باشید.

 

 

اگر در این مورد نیاز به مشورت با وکیل داشتید ،وکیل طباطبایی همراه شما خواهد بود

 

برای مشاوره حضوری با علی طباطبایی با ما تماس بگیرید و وقت خود را رزرو کنید
برای مشاوره حضوری با علی طباطبایی با ما تماس بگیرید و وقت خود را رزرو کنید

 

 

نوشته های پیشین

ضرورت تعیین مدت زمان ساخت در قراردادهای مشارکت ساخت و ساز

نحوه تقاضای اعسار به تقسیط

هر آنچه در مورد درخواست صدور اجراییه تخلیه ملک باید بدانیم

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *