رد کردن لینک ها

ضابطین دادگستری و وظایف آنها

ضابطین دادگستری و وظایف آنها:

ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت دادسرا و در جهت اجرای دستورات مقامات قضایی دادسرا (دادستان،بازپرس و دادیار) ایفای نقش می کنند.

این اشخاص به دو دسته کلی تقسیم میشوند:

الف)ضابطین عام

ب)ضابطین خاص

الف)ضابطین عام : این دسته از اشخاص کسانی هستند که در اقدامات عملیاتی نظیر جلب،بازرسی از اماکن و اشیا و توقیف اموال حاصل از جرم و نیز تفتیش و تحقیق از متهمین و شکات تحت نظارت مقامات قضایی به ایفای وظیفه می پردازند .

این دسته از ضابطین که همانا فرماندهان ،افسران و درجه داران آموزش دیده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هستند طبق ماده 28 قانون آئین دادرسی کیفری چنین تعریف شده اند:

“ضابطان دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون اقدام می کنند.”

ب) ضابطین خاص: قانونگذار در برخی موارد و با توجه به تخصصی کردن امور علاوه بر نیروی انتظامی برخی از وظایف ضابط بودن را به طور ویژه به مأموران نهادها و سازمانهای دیگری واگذار نموده است .

توجه داشته باشید که ضابطین خاص صرفا در حدود قوانین مربوطه و تنها در خصوص سازمان و شرح وظایف محوله خود میتوانند اقدام به فعالیت نمایند به گونه ای که بعنوان مثال مأموران و ضابطان سازمان چنگلها و مراتع کشور اجازه ندارند در خیابان نسبت به تفتیش یک خودرو به اتهام حمل مشروبات الکلی اقدام نمایند.

ضابطین دادگستری و وظایف آنها
ضابطین دادگستری و وظایف آنها

 وظیفه ضابطین دادگستری

با عنایت به موارد فوق مشخص شد که مأموران نیروی انتظامی عنوان ضابط عام را داشته و به استناد ماده 44 قانون آئین دادرسی کیفری وظایف آنان بدین گونه تببین گردیده است:

“ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرایم غیر مشهود مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستورهای لازم به دادستان اعلام می کنند و دادستان نیز پس از بررسی لازم، دستور ادامه تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضائی مناسب اتخاذ می کند.

ضابطان دادگستری درباره جرائم مشهود، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی، به عمل می آورند، تحقیقات لازم را انجام می دهند و بلافاصله نتایج و مدارک به دست آمده را به اطلاع دادستان می رسانند.

همچنین چنانچه شاهد یا مطلعی در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد؛ اسم، نشانی، شماره تلفن و سایر مشخصات ایشان را اخذ و در پرونده درج می کنند.

ضابطان دادگستری در اجرای این ماده و ذیل ماده (۴۶) این قانون فقط در صورتی می توانند متهم را بازداشت نمایند که قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط وی وجود داشته باشد.”

اما در خصوص ضابطین خاص موضوع کمی متفاوت است و در هر مورد برای مشخص نمودن حوزه صلاحیت و شرح وظایف آنان میبایست به قانون مربوطه مراجعه نمود.

ضابطین دادگستری و وظایف آنها
ضابطین دادگستری و وظایف آنها

مجازات شنود غیر مجاز و بررسی آن

درحال حاضر بیش از بیست سازمان و نهاد در حوزه مأموریتهای خود وظایف ضابط خاص را عهده دارند که بشرح زیر می باشند:

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه