پولشویی اینترنتی چیست و چه مجازاتی دارد؟

پولشویی اینترنتی

پولشویی اینترنتی یکی از جرایم سایبری ناشناخته است. بیشتر ما با واژه پولشویی آشنا هستیم و حداقل یک بار این کلمه به گوش‌مان رسیده است، اما ممکن است واژه پولشویی اینترنتی کمی ناآشنا به نظر بیاید؛ به همین دلیل لازم است در ابتدا پولشویی و پولشویی اینترنتی را تعریف کنیم. پولشویی: بگذارید برای‌تان یک مثال […]