رد کردن لینک ها

نویسنده: علی طباطبایی

12 گروه از دسته بندی انواع مجرمین سایبری

12 گروه از دسته بندی انواع مجرمین سایبری

دسته بندی انواع مجرمین سایبری همانطور که در مقاله قبلی انواع جرایم کامپیوتری را شرح دادیم که به سه دسته تقسیم می شدند، در این مقاله به دسته بندی انواع مجرمین سایبری می پردازیم. 1- بچه (بچه اسکریپتی  Script Kiddie) (فردی که بدون داشتن مهارت و

بازگشت به بالای صفحه